Huurvoorwaarden Corio Gelato Fantastico.

De Hotdogkoning van Parkstad, de IJskoning van Parkstad en www.dehotdogkoning.nl en www.ijskarverhuur-limburg.nl zijn onderdelen van Corio Gelato Fantastico. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55502393. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gehuurde zaken, gehuurd bij dehotdogkoning.nl en ijskarverhuur-limburg.nl

1. Aansprakelijkheid.

Corio Gelato Fantastico is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de gehuurde verkoopmobielen of andere gehuurde zaken. Tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

2. Reservering.

Een verkoopmobiel dient uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u een verkoopmobiel op kortere termijn huren, neem dan contact op met 06-28557749. De reservering is definitief zodra wij het volledige bedrag vooraf hebben ontvangen of indien anders is overeengekomen.

3. Betaling.

U dient het volledige bedrag vooraf te betalen, tenzij anders is overeengekomen.
IBAN: NL35ABNA 0619907142 t.n.v. Corio Gelato Fantastico.

4. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Indien binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen.

- De huur bedraagt
€ 100,- p/dag voor de authentieke ijscokar. Klik hier voor Verhuurpagina ijscokar
€ 100,- p/dag voor de Tuktuk. Klik hier voor Verhuurpagina Tuktuk
€ 100,- p/dag voor de hotdogfiets. Klik hier voor Verhuurpagina Hotdogfiets
€ 52,50 p/dag voor de suikerspin of popcornmachine. Verhuurpagina Popcorn/ Suikerspin

- Moet een verkoopmobiel afgeleverd worden, dan berekenen wij het bedrag aan de hand van de afstand waarover het verkoopmobiel vervoerd moet worden. Wij berekenen €0,40 per kilometer transport ( vice versa ). Er wordt minimaal € 10,- in rekening gebracht of anders indien vermeldt.

- Voor mobielen of andere apparaten, gehuurd zonder personeel bent u een BORG verschuldigd.
- Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9 of 21 % btw. Tenzij anders vermeldt.
Voor voedingswaren wordt 9 % BTW berekend.

6. Schoonmaak van de apparatuur.

Er wordt ten alle tijden "Eindschoonmaak" in rekening gebracht, als de mobielen of apparaten zonder schoonmaak geretourneerd worden, tenzij anders vermeld. Bij AANBIEDING 1 + 2 op de ijskarverhuurpagina of bij inhuur met personeel, dan zijn de "eindschoonmaakkosten" al berekend.

7. Gemaakte kosten.

- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet door u is aangegeven, achteraf in rekening.

8. Schade

De apparatuur dient bij ons in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze bij de huurder is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de reparatiekosten en eventuele omzetderving volledig voor rekening van de huurder. De contactpersoon en/of onderneming die optreedt als huurder is in deze hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade tijdens de overeengekomen huurperiode.

9. Ophalen, afleveren en retourneren.

De tijden van afleveren/ophalen van een gehuurde verkoopmobiel, dient nader bepaald te worden.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Corio Gelato Fantastico ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat dehotdogkoning.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dehotdogkoning.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Toepassing.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Meest recente reacties

27.06 | 17:38

Is vrij. Neem contact op via: info@ijskarverhuur-limburg.nl

27.06 | 17:30

Beste heer Blokker, Heeft u op 21 juli de popcorn machine beschikbaar met 50 porties? We willen 35 kids trakteren in hun groep 8 tour tussen 12-15 uur. Dank ! Sander

07.05 | 17:30

Goeden middag is de suikerspin machine nog beschikbaar voor 22 mei gr roybpolstra

07.05 | 19:27

Neem even contact op via:

Info@ijskarverhuur-limburg.nl

Ik heb een suikerspin vrij.

Deel deze pagina